E-mail: pragtet@pragtet.cz
Tel: +420 732 963 399
Eva Šašinková

Technické podmínky

Obsazení : housle , kytara, kontrabas

  • 3x mikrofon na zpěv
  • Housle - 1x mikrofon
  • Kytara – linka
  • Kontrabas – Bass output - MIC – XLR (Phantom)
  • 2x odposlech (minimálně jeden)

WEBEDITOR DOMÉNY s.r.o.